Viihdettä 24 h | 0700 18 18 18

Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Heliad Oy
PL 396
00121 Helsinki
Y-tunnus: 0950031-9

2. Osallistumisaika
7.-27.3.2022

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan vastaamalla asiakaskyselyn kaikkiin kysymyksiin ja jättämällä sähköpostiosoitteen.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
Voittaja arvotaan kyselyyn osallistuneiden ja sähköpostiosoitteen jättäneiden kesken. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 2 työpäivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on toimitettu hänelle. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla.

5. Arvontapalkinto
Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Arvonnan jälkeen voittajaan ollaan yhteydessä sähköpostilla. Palkinto toimitetaan voittajalle suoraan eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. 

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
Heliad Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen
Heliad Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Heliad tietosuojaseloste
Löytyy täältä.